Byfestivaler for barn og familier

I et land som Norge, med et stort og variert utvalg musikkfestivaler, kan man dele inn disse i flere kategorier. En svært populær kategori er urbane byfestivaler. Den aller mest populære av disse er antageligvis Øya-festivalen, som holder til i Tøyenparken, sentralt i Oslo. Men det finnes flere andre, som også har svært mye å by på, både av musikk, mat og andre opplevelser.

Miniøya

Dette er den store Øyafestivalens lille baby, om man kan kalle en festival det. Selv om mange velger å ta med seg barn på både Øyafestivalen og tilsvarende, er dette en festival som er laget spesielt for barna. Det betyr ikke at musikken kun er barnemusikk. Festivalen er populær blant flere enn de aller minste, og skiller seg aller mest ut i at den er godt tilrettelagt for barn mellom to og tolv år, og deres foreldre. Det finnes en øvre aldersgrense, og festivalen avsluttes klokka 18.00, perfekt for å rekke leggetiden. Lydnivået er tilpasset for barn, og det er selvsagt en alkoholfri festival.

Denne festivalen tar barna på alvor. Det er ikke noen «light»-versjon eller forenkling. Musikken holder god kvalitet, og gir publikum opplevelser som fenger på tvers av generasjoner. Maten er spennende og festivalen har bredere ambisjoner enn å bare tilby mat og musikk. I tillegg til standarden på de fleste musikkfestivalen, tilbyr Miniøya dans, teater, litteratur, aktiviteter og ulike kunstformer.

Juba Juba

Miniøya er ikke den eneste tilrettelagte barnefestivalen i Norge. Trondheim har sitt eget alternativ i Juba Juba-festivalen. Her er målgruppen barn i alderen 0-12 og deres familier. Også her tilbys musikk, mat og andre kulturaktiviteter av en kvalitet som like gjerne kunne vært tiltenkt voksne. I tillegg finnes en rekke mer typiske barneaktiviteter som mange kanskje forbinder med fornøyelsesparker, og siden festivalen er i Trondheim finnes det også en rekke vitenskaps-relaterte barnevennlige aktiviteter.